[OFERTA] „Tęczowy Dom” zaprasza nowych wolontariuszy

Wolontariat   13 lutego 2017   Możliwość komentowania [OFERTA] „Tęczowy Dom” zaprasza nowych wolontariuszy została wyłączona

NAZWA ORGANIZACJI

Sopockie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Tęczowy Dom”

OPIS ORGANIZACJI

Misja „Tęczowego Domu”:
– działania w kierunku budowy domu w celu zabezpieczenia przyszłości osób niepełnosprawnych intelektualnie, członków Stowarzyszenia;
– działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób z zaburzeniami psychicznymi i prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym;
– ukazywanie potencjału twórczego tkwiącego w osobach o obniżonej sprawności intelektualnej i z zaburzeniami psychicznymi.

ADRES ORGANIZACJI

ul. 23 Marca 32c
81-820 Sopot

ZADANIA WOLONTARIUSZY/OPIS WOLONTARIATU

Wolontariusz, wolontariuszka będzie wspierał, wspierała podopiecznych Stowarzyszenia – dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną – w ramach prowadzonych zajęć klubowych. Zajęcia odbywają się w sobotnie przedpołudnia w siedzibie Stowarzyszenia. Jeśli wolontariusz posiada zdolności artystyczne, muzyczne, sportowe lub inne, może w tej dziedzinie poprowadzić zajęcia (na przykład: nordic walking, muzykoterapia, gry towarzyskie, prace z papieru itp.) dla kilkuosobowej grupy pod opieką członków Stowarzyszenia. Jeśli nie, może po prostu asystować osobom, które potrzebują szczególnego wsparcia w trakcie spotkań.

TERMIN, MIEJSCE DZIAŁANIA

W czasie miesięcy letnich lipiec i sierpień Tęczowy Dom funkcjonuje w ograniczonym zakresie. Zapraszamy Wolontariuszy od września.

soboty, godz. 11.00 -13.00

siedziba Stowarzyszenia przy ul. 23 Marca 32C w Sopocie

LICZBA POTRZEBNYCH WOLONTARIUSZY

3 osoby

PROFIL WOLONTARIUSZY/UMIEJĘTNOŚCI

  • wiek: zapraszamy osoby od 16 roku życia
  • cechy charakteru: otwartość, cierpliwość
  • umiejętności: dowolne umiejętności, np. artystyczne, którymi może podzielić się
    z podopiecznymi
  • zainteresowania: mile widziane zainteresowania pedagogiczne, psychologiczne lub chęć pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WOLONTARIATU

Stowarzyszenie gwarantuje porozumienie wolontariackie oraz referencje po odbytym wolontariacie.

Zaletą naszego Stowarzyszenia jest elastyczność: wolontariusz może przyjść pomagać w zajęciach jednorazowo lub przychodzić regularnie, np. co tydzień lub co miesiąc.

Młodzieży oferujemy wyjazdy za granicę w ramach wolontariatu lub szkoleń. Organizujemy również coroczne wymiany kulturalne z Niemcami, na które zapraszamy wolontariuszy.