Starszy Brat, Starsza Siostra – nabór do końca października

Wolontariat   11 października 2016   Możliwość komentowania Starszy Brat, Starsza Siostra – nabór do końca października została wyłączona

CHARAKTERYSTYKA ORGANIZACJI / OPIS WYDARZENIA

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku działa na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia
ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie
ich rodzin.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania w formie prowadzenia placówek, stałych programów wieloletnich oraz poprzez cykliczne i jednorazowe projekty krótkoterminowe, między innymi: Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju, Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju „Po Drodze”, Ośrodek Rehabilitacyjno –Edukacyjno – Wychowawczy, Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Galeria „Świętojańska”, Orkiestra „Vita Activa”, Program ECEKON, Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „BIZON”, Zespół Mieszkań Wspomaganych, wolontariat zagraniczny EVS.

ZADANIA WOLONTARIUSZY/OPIS WOLONTARIATU
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – PSONI Koło w Gdańsku ogłasza nabór wolontariuszy w programie Starszy Brat Starsza Siostra na rok akademicki 2016/2017.
Program opiera się na zasadzie mentoringu i działa w naszym Stowarzyszeniu od 13 lat.

CO ROBI WOLONTARIUSZ?
-zaprzyjaźnia się z osobą z niepełnosprawnością intelektualną (czasem również
z niepełnosprawnością fizyczną)
-raz w tygodniu spotyka się ze swoim „młodszym rodzeństwem” indywidualnie: wspiera
w nauce i zainteresowaniach, rozmawia, bawi się, aktywizuje, dzieli umiejętnościami…
-raz w miesiącu bierze udział w spotkaniach integracyjnych całej grupy
-bierze udział w szkoleniach rozpoczynających program i regularnych spotkaniach grupy wsparcia wolontariuszy. Nabór trwa do końca października. 17 października o 17 odbędzie się spotkanie informacyjne dla kandydatów.
www.facebook.com/events/315884708770727/

TERMIN, MIEJSCE DZIAŁANIA
Trójmiasto, październik 2016 – czerwiec 2017
PROFIL WOLONTARIUSZY/UMIEJĘTNOŚCI
Wolontariusz powinien być osobą odpowiedzialną, zdolną zobowiązać się do regularnych spotkań z podopiecznym przez rok akademicki. Każdy kandydat odbywa kilka spotkań próbnych w placówkach Stowarzyszenia przy wsparciu kadry i szkolenie przygotowujące do pracy z osobą z niepełnosprawnością. Zapraszamy osoby w wieku minimum 16 lat (poniżej 18 lat za zgodą rodziców).

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WOLONTARIATU
Wolontariuszom zapewniamy wsparcie kadry Stowarzyszenia, udział w szkoleniach lokalnych i międzynarodowych oraz możliwość wyjazdu na wolontariat zagraniczny.
Każdy wolontariusz otrzymuje również zwrot kosztów dojazdów do podopiecznego, porozumienie wolontariackie oraz referencje.