Kalendarz

Events in Listopad 2019

  • Wolontariat sąsiedzki - spotkanie informacyjne, Dom Sąsiedzki „Broadway” Filia nr 7 Biblioteki Sopockiej, ul. Kolberga 9
  • Przegląd teatralny MASSKA 2019
  • Przegląd teatralny MASSKA 2019
  • Przegląd teatralny MASSKA 2019