Kalendarz

Events in Październik 2019

  • Wolontariat sąsiedzki - spotkanie informacyjne, Dom Sąsiedzki „Potok”, ul Kraszewskiego 31
  • Wolontariat sąsiedzki - spotkanie informacyjne, Dom Sąsiedzki Centrum, Filia Dworek Sierakowskich, ul. Czyżewskiego 12
  • Wolontariat sąsiedzki - spotkanie informacyjne, Dom Sąsiedzki Koc i Książka, ul. Kazimierza Wielkiego 14
  • Wolontariat sąsiedzki - spotkanie informacyjne, Dom Sąsiedzki Centrum, Filia Dwie Zmiany, ul. Bohaterów Monte Casino 31
  • Wolontariat sąsiedzki - spotkanie informacyjne, Dom Sąsiedzki Alternatywy 5, ul. Mazowiecka 26
  • Spotkanie organizatorów wolontariatu - Korpus Solidarności
  • Wolontariat sąsiedzki - spotkanie informacyjne, Dom Sąsiedzki „Miejsce”, ul. Bohaterów Monte Casino 11