O projekcie

Portal  jest narzędziem promocji i pośrednictwa wolontariatu stworzonym w ramach projektu „Wolontariat to pasja działania. Systemowe rozwiązania na rzecz rozwoju wolontariatu w Sopocie”. Projekt realizowany przez Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Gminą Miastem Sopotu i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

W SOPOCKIM CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSPIERAMY AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW SOPOTU

SIECIUJEMY SOPOCKI WOLONTARIAT

Budujemy otwarte partnerstwo organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, którym bliska jest aktywność społeczna.

PRACUJEMY NAD SOPOCKIM MODELEM WOLONTARIATU SĄSIEDZKIEGO

Rozwijamy dobre praktyki wśród mieszkańców.

PROWADZIMY KALENDARZ WYDARZEŃ, ORAZ BAZĘ OFERT WOLONTARYJNYCH

Wspólnie tworzymy różnorodne przestrzenie aktywności wolontaryjnej i promujemy je w systematycznie aktualizowanym kalendarzu i bazie ofert.

DBAMY O SOPOCKICH WOLONTARIUSZY

Organizujemy spotkania dla wolontariuszy, uczymy, motywujemy aktywnie i mile spędzając czas.

PROWADZIMY BAZĘ WOLONTARIUSZY SOPOTU

W naszej bazie znajdują się osoby chętne do działania. Seniorzy, osoby aktywne zawodowo, uczniowie sopockich szkół.

ZAJMUJEMY SIĘ POŚREDNICTWEM WOLONTARIATU

Pomagamy wolontariuszom w znalezieniu oferty dopasowanej do ich potrzeb.
Organizacje pozarządowe i instytucje publiczne przygotowujemy do efektywnej pracy z wolontariuszami.

ORGANIZUJEMY KONKURS O TYTUŁ SOPOCKIEGO WOLONTARIUSZA ROKU, ORAZ INSTYTUCJI/ORGANIZACJI PRZYJAZNEJ WOLONTARIUSZOM

Raz w roku Kapituła Konkursu uhonorowuje najefektywniejszego wolontariusza, grupę wolontariuszy działających na rzecz Sopotu tytułem „Sopockiego Wolontariusza Roku”.
Przyznawana jest też nagroda dla organizacji/instytucji za wzorowo przygotowane warunki do podejmowania aktywności społecznej.

ORGANIZUJEMY SOPOCKIE OBCHODY DNIA WOLONTARIUSZA

We współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi organizujemy wspólne święto dla wszystkich wolontariuszy angażujących się w sprawy Sopotu.