[OFERTA] Piątki w sopockim Centrum Integracji Społecznej

Wolontariat   30 marca 2017   Możliwość komentowania [OFERTA] Piątki w sopockim Centrum Integracji Społecznej została wyłączona

NAZWA I OPIS ORGANIZACJI

Centrum Integracji Społecznej w Sopocie powstało w wyniku szerszej inicjatywy – Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej (SIPS). Intencją leżącą u podstaw koncepcji projektu powołania SIPS było podjęcie szeroko rozumianej współpracy różnych podmiotów na rzecz wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Sopotu.

Centrum Integracji Społecznej zostało założone przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie.

Czym się zajmujemy?

Przede wszystkim pomagamy tym, którzy mają problem z odnalezieniem się na rynku pracy oraz mają trudność w aktywności społecznej. Pracujemy z osobami, które doświadczyły problemu bezdomności, uzależnień czy długotrwałego bezrobocia. Wzmacniamy ich potencjał, uczymy nowych umiejętności, pomagamy w realizowaniu własnych pomysłów.

Reintegracja społeczna i zawodowa polega przede wszystkim na:

 • Zajęciach indywidualnych i grupowych z doradcą zawodowym, psychologiem i pracownikiem socjalnym;
 • Zajęciach z obsługi komputera i nauki języków obcych;
 • Uczestnictwie w warsztatach zawodowych:
  • warsztat pielęgnacji terenów zielonych
  • warsztat hotelarsko-gastronomiczny
  • warsztat remontowo- porządkowy
  • warsztat opiekun/ka środowiskowy/a

ADRES ORGANIZACJI

Ul. Młyńska 11, 81-713 Sopot

ZADANIA WOLONTARIUSZY/OPIS WOLONTARIATU

 • PIĄTKI Z PASJĄPiątki są dniem otwartych zajęć, które mają rozwijać zainteresowania uczestników Centrum Integracji Społecznej. Zależy nam na tym, aby wzmacniać pozytywne postawy oraz uczyć, jak kreatywnie i aktywnie spędzać czas.

  Dlatego zapraszamy osoby, które chcą się podzielić swoimi pasjami. Możesz zorganizować np. zajęcia kulinarne, spotkanie dotyczące zdrowego żywienia, warsztaty z robienia latawców czy koszów z wikliny.

  Zajęcia mogą się odbywać jednorazowo lub w cyklu. Każdy pomysł się liczy!

  Zapewniamy wsparcie pracowników Centrum Integracji Społecznej oraz materiały do prowadzenia zajęć (po akceptacji planowanego budżetu).

TERMIN I MIEJSCE DZIAŁANIA

Centrum Integracji Społecznej

Ul. Młyńska 11, 81-713 Sopot

Piątki w godzinach 8.00 – 14.00.

Zajęcia mogą się odbywać w Centrum lub poza instytucją (np. wycieczka, spacer).

PROFIL WOLONTARIUSZY

 • wiek: osoby pełnoletnie
 • cechy charakteru: otwartość na ludzi i świat; komunikatywność,

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WOLONTARIATU

 • wpływ na pozytywną zmianę społeczną;
 • doświadczenie pracy w dużej organizacji pozarządowej;
 • poznanie ciekawych ludzi, konfrontacja z różnymi sposobami myślenia;
 • możliwość znalezienia współtowarzyszy w realizacji swojego hobby.