[OFERTA] Pomóż w tworzeniu kampanii promującej wolontariat

Wolontariat   24 marca 2017   Możliwość komentowania [OFERTA] Pomóż w tworzeniu kampanii promującej wolontariat została wyłączona

NAZWA I OPIS ORGANIZACJI

Sopoccy Rzecznicy Wolontariatu to grupa przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, firm,  która podjęła się wspólnej pracy na rzecz rozwoju i promocji sopockiego wolontariatu.

OPIS WYDARZENIA

W tej chwili Rzecznicy pracują nad realizacją kampanii społecznej Wolontariat – Aktywni
w Sopocie
– kampanii, na którą składać się będą m.in. krótkie ok 60-sekundowe filmiki pokazujące wolontariuszy współpracujących z organizacjami i instytucjami. Filmy realizowane będą w miejscach działania wolontariuszy.

Celem kampanii jest dotarcie z informacją o wolontariacie do przyszłych wolontariuszy, oraz wzmocnienie zaangażowania obecnych wolontariuszy.

Cykl ok. 10 filmów prezentowanych będzie w przestrzeni publicznej, podczas spotkań z różnymi grupami społecznymi, przy okazji sopockich wydarzeń, a także w przestrzeni wirtualnej.

ADRES ORGANIZACJI

Marynarzy 4, 81-835 Sopot

ZADANIA WOLONTARIUSZY/OPIS WOLONTARIATU

Wsparcie  w przygotowaniu kilku ( do 10) krótkich – ok. 1 minutowych  filmów prezentujących różnorodne wolontariaty, pokazujących wolontariuszy w działaniu, we współpracy z sopockimi organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi.

Scenariusze filmów tworzyć będą przedstawiciele sopockich organizacji/razem ze swoimi wolontariuszami.  Filmy powstawać będą w okresie kwiecień – listopad – stopniowo,
w zależności od prowadzonych przez organizację/instytucję działań/wydarzeń angażujących wolontariuszy.

Zadania dla wolontariuszy:

– rejestracja materiału filmowego potrzebnego do stworzenia filmów (praca z kamerą – własny sprzęt mile widziany, choć nie jest warunkiem)

– montaż filmów

– opracowanie dźwięku

– zbieranie/opracowanie fotograficznej i filmowej dokumentacji samego procesu tworzenia filmów

Wolontariusze pracować będą przy wsparciu koordynatora.

TERMIN I MIEJSCE DZIAŁANIA

W zdecydowanej większości filmy powstawać będą na terenie Sopotu w siedzibach/placówkach organizacji/instytucji angażujących wolontariuszy do swoich działań lub/i w miejscach, gdzie działania są realizowane.

Biuro operacyjne przedsięwzięcia dostępne dla wolontariuszy mieścić się będzie w  Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Marynarzy 4.

Praca nad filmami trwać będzie w okresie od kwietnia do listopada.  Filmy powstawać będą kolejno, wg. stworzonego planu –   w zależności od prowadzonych przez organizację/instytucję działań/wydarzeń angażujących wolontariuszy.

Czas zaangażowania wolontariusza – w zależności od możliwości – do indywidualnego ustalenia.

PROFIL WOLONTARIUSZY/UMIEJĘTNOŚCI

  • wiek: od 16 roku życia
  • cechy charakteru: rzetelność, cierpliwość, ciekawość poznawcza, uważność, umiejętność współpracy
  • umiejętność obsługi sprzętu do filmowania; znajomość podstawowych zasad tworzenia filmów; znajomość montażu; mile widziane doświadczenie w tworzeniu krótkich filmów, w tym filmów promocyjnych
  • zainteresowania: nowe technologie, chęć udziału w tworzeniu kampanii społecznej promującej wolontariat

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WOLONTARIATU

 • Istotny wkład w ważną społecznie kampanię promującą wolontariat w Sopocie;
 • Okazja do poznania niektórych sopockich organizacji i instytucji publicznych oraz adresatów ich działań;
 • Ambitne wyzwanie, ciekawe doświadczenie; możliwość udziału w promocji przedsięwzięcia;
 • Porozumienie wolontaryjne i zaświadczenie o wolontariacie;
 • Miłe, sopockie upominki;
 • Możliwość zwrotu kosztów dojazdu;