Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa

admin   8 września 2016   Możliwość komentowania Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa została wyłączona

CHARAKTERYSTYKA ORGANIZACJI / OPIS WYDARZENIA

Dom Hospicyjny Caritas jest miejscem, gdzie bezpłatnie pomagamy osobom chorym. Opieką hospicyjną objęci są głównie pacjenci ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową, kiedy leczenie przyczynowe zostało już zakończone. Chcemy, żeby czuli się u nas jak najlepiej. Dlatego wspólnie pracujemy nad tym, aby jakość ich życia w tym miejscu była na jak najwyższym poziomie.

NAZWA ORGANIZACJI

Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa

ADRES ORGANIZACJI

Al. Niepodległości 632, 81-855 Sopot

ILOŚĆ POTRZEBNYCH WOLONTARIUSZY

Bez ograniczeń.

ZADANIA WOLONTARIUSZY/OPIS WOLONTARIATU

 • wolontariat opiekuńczy dla osób powyżej 18 roku życia (związany z towarzyszeniem pacjentom, pomaganiu w czynnościach pielęgnacyjnych);
  nowy nabór i szkolenia dla wolontariuszy:  czerwiec 2017
 • wolontariat gospodarczy (np. pomoc w pracach porządkowych na terenie Domu Hospicyjnego, pielęgnacja ogródka, pomoc w kuchni, dyżurowanie w recepcji)
 • wolontariat akcyjny (udział w zbiórkach, piknikach, akcjach promocyjnych oraz innych wydarzeniach na rzecz Domu Hospicyjnego)
  luty 2017Bal Charytatywny – pomoc organizacyjna w przygotowaniu loterii, wsparcie w promocji wydarzenia
  kwiecień 2017Pola Nadziei – pomoc organizacyjna w przygotowaniu wydarzenia, wsparcie w promocji

TERMIN, MIEJSCE DZIAŁANIA

Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa lub inne wyznaczone miejsce (np. podczas zbiórek).

PROFIL WOLONTARIUSZY/UMIEJĘTNOŚCI

Wolontariusz opiekuńczy musi być pełnoletni oraz odbyć szkolenie przygotowujące do bezpośredniej pracy z podopiecznymi.

Wolontariuszka lub wolontariusz, która/który chce wspierać inne działania Hospicjum, powinna/powinien charakteryzować się pozytywnym nastawieniem, obowiązkowością i dobrą organizacją czasu i pracy.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WOLONTARIATU W PAŃSTWA ORGANIZACJI

 • Możliwość realizacji własnych pomysłów.
 • Zdobycie doświadczenia w opiece na osobami chorymi.
 • Poznanie ciekawych osób.
 • Udział w ciekawych wydarzeniach (m.in. współorganizacja Pól Nadziei, balu charytatywnego)
 • Dodatkowe szkolenia i warsztaty.
 • Wyjazdy integracyjne.