[OFERTA] Integracja i wsparcie dla rodzin repatriantów

Wolontariat   22 lutego 2017   Możliwość komentowania [OFERTA] Integracja i wsparcie dla rodzin repatriantów została wyłączona

Miasto Sopot przygotowuje się do przyjęcia repatriantów i ich rodzin.
Jako repatrianta rozumiemy osobę powracającą do ojczyzny, która w skutek różnych przyczyn znalazła się poza granicami swojego kraju.
W maju 2017 roku dwie rodziny z Kazachstanu zamieszkają w Sopocie. Rodziny są trzypokoleniowe, rosyjskojęzyczne, w bardzo różnym stopniu mówią po polsku.
Zależy nam, by ułatwić tym osobom adaptacje w lokalnej sopockiej społeczności. Do tego właśnie potrzebujemy wolontariuszy – mentorów, którzy pokażą zalety naszego miasta.

NAZWA ORGANIZACJI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

ADRES ORGANIZACJI

ul. Kolejowa 14, Sopot

ZADANIA WOLONTARIUSZY / TERMIN I MIEJSCE DZIAŁANIA

Włączanie repatrianckich rodzin w lokalną społeczność Sopotu, poprzez:

 • zapoznanie z miastem Sopot – oprowadzenie po Sopocie, wskazanie najważniejszych instytucji w mieście;
 • zapoznanie z ofertą edukacyjną, kulturalną, turystyczną (wspólne wyjście do kina, teatru, kawiarni, pójście na wycieczkę, pokazanie swoich ulubionych miejsc, itp.);
 • praktyczna nauka języka polskiego (poprzez codzienne komunikowanie w języku polskim);
 • ułatwianie adaptacji w Polsce (odpowiedzi na pytania dotyczące kultury, obyczajów, itp.);
 • ułatwienie komunikacji pomiędzy instytucjami a repatriantami (wolontariusz wskazuje osoby, do której w danej sprawie można się zwrócić, wspiera ale nie wyręcza repatrianta).

Termin rozpoczęcia współpracy: od maja 2017 roku

Spotkania i szkolenia: kwiecień 2017 roku

Miejsce działania: Sopot, Trójmiasto
Harmonogram wsparcia do indywidualnego ustalenia (co najmniej 2 razy w tygodniu, po 1,5 godziny).

PROFIL WOLONTARIUSZY / UMIEJĘTNOŚCI

 • wiek: osoby pełnoletnie
 • cechy charakteru: otwartość, cierpliwość, ciekawość innych kultur, tolerancja, odpowiedzialność
 • umiejętności: mile widziana znajomość języka rosyjskiego
 • zainteresowania: dobra orientacja w sprawach lokalnych, podstawowa znajomość instytucji, oferty turystycznej i kulturalnej Sopotu
 • inne wymagania związane z profilem oferty:
  gotowość do udziału w szkoleniach w kwietniu 2017 (dot. praw wolontariuszy, uprawnień repatriantów, sopockiej oferty proponowanej repatriantom oraz szkolenia językowego z podstaw języka rosyjskiego)

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z BYCIA WOLONTARIUSZEM – MENTOREM?

 • Poznanie osób zaangażowanych w proces przyjmowania i integracji repatriantów w Sopocie;
 • zdobycie doświadczenia w pracy międzykulturowej;
 • udział w szkoleniach (w tym w zakresie prawnych uregulowań wolontariatu, repatriacji, komunikacji międzykulturowej, psychologicznych konsekwencji migracji, podstaw języka rosyjskiego);
 • zwrot kosztów podróży (bilety komunikacji miejskiej);
 • bilety wstępu do miejskich instytucji kultury, zaproszenia/bilety na wydarzenia miejskie;
 • zaświadczenie o współpracy.