[OFERTA] 30.04.2017 / Zdrowo i aktywnie w Sopocie – włącz się w organizację gry terenowej na sopockich Błoniach

Wolontariat   7 kwietnia 2017   Możliwość komentowania [OFERTA] 30.04.2017 / Zdrowo i aktywnie w Sopocie – włącz się w organizację gry terenowej na sopockich Błoniach została wyłączona

NAZWA ORGANIZACJI

 • Fundacja Profilaktyki i Promocji Zdrowia Meander
 • Stowarzyszenie Zdrowi i Aktywni

OPIS ORGANIZACJI

Misją Fundacji Meander jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, towarzyszenie
im w poszukiwaniach , indywidualnej drogi rozwoju pomagając w odkryciu swoich zainteresowań i pasji.
Fundacja prowadzi w Sopocie klub dla dzieci i młodzieży, który oferuje zajęcia artystyczne
i ogólnorozwojowe, wsparcie w nauce, warsztaty edukacyjne dla rodziców i opiekunów, rodzinne warsztaty twórcze, organizacje zimowego i letniego wypoczynku.

Stowarzyszenie Zdrowi i Aktywni: podejmuje działania propagujące zdrowy styl życia
oraz kreuje nawyk aktywnego spędzania czasu wolnego. Od kilku lat Stowarzyszenie realizuje program na rzecz mieszkańców pod nazwą „Zdrowi i Aktywni”,  oferując różnorodne zajęcia, od aktywności fizycznej po zwiększanie kompetencji wychowawczych rodziców.

Wydarzenie, które potrzebuje wsparcia wolontariuszy to wspólne wydarzenie Fundacji Meander i Stow. Zdrowi i Aktywni –   jedna z atrakcji tegorocznej Sopockiej Majówki – RODZINNA GRA TERENOWA która odbędzie się 30 kwietnia (niedziela).
Gra składać się będzie z kilku stanowisk – zadań lub aktywności dotyczących zdrowia, zdrowego stylu życia, dbania o siebie i innych (zdrowie w różnych wymiarach: fizycznym, psychicznym, społecznym).
Uczestnikami gry będą rodziny: drużyna = rodzina.

ADRES ORGANIZACJI

Sopot, ul. Marynarzy 4, 81 – 835 Sopot

ZADANIA WOLONTARIUSZY/OPIS WOLONTARIATU

Wsparcie 10-osobowej grupy młodych ludzi (w wieku 11-12 lat) – podopiecznych Fundacji  Meander, w przygotowaniu i przeprowadzeniu rodzinnej gry terenowej, składającej się z ok. 8-10 stanowisk  – zadań/aktywności dotyczących zdrowego stylu życia:

Wolontariusze potrzebni będą przed i w trakcie wydarzenia.

Przed wydarzeniem:
– wspólne przygotowanie scenariusza gry – opracowanie zadań
– opracowanie/przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia gry –  karty zadań, rodzinnego dyplomu udziału w grze itp.

W trakcie:
– przeprowadzenie gry terenowej 30 kwietnia w godz. 13.30 – 15.00 na terenie eko-placu zabaw na sopockich Błoniach ( ul. Bitwy pod Płowcami)

TERMIN, MIEJSCE DZIAŁANIA

Przed wydarzeniem:
– spotkania przygotowujące grę: 20 i 27.04 (czwartki ) w godz. 16.30 – 18.30, lub w innym terminie dogodnym dla wolontariuszy
Miejsce przygotowań: Klub Meander, ul. Kolberga 15, Sopot Brodwino
( w Szkole Podstawowej nr 9)

Rodzinna Gra Terenowa:
30.04.2017, niedziela, w godzinach 12.30 – 15.30 ( czas trwania gry: 13.30 – 15.00)
Miejsce: Eko plac zabaw/sopockie błonie –  pomiędzy ul. Polną a ul. Bitwy pod Płowcami

LICZBA POTRZEBNYCH WOLONTARIUSZY

3-4 osoby

PROFIL WOLONTARIUSZY/UMIEJĘTNOŚCI

 • wiek: od 16 lat
 • cechy: motywacja do aktywności, pomysłowość, kreatywność, poczucie humoru;)
 • umiejętności: umiejętność współpracy, dobry kontakt z dziećmi/ z młodzieżą
 • zainteresowania: zdrowy styl życia, aktywność społeczna,

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WOLONTARIATU

 • możliwość udziału w zajęciach fitness, zumba, joga prowadzonych
  przez Stow. „Zdrowi i Aktywni”
 • nabycie umiejętności pracy zespołowej, udział w ciekawym, integracyjnym przedsięwzięciu – współpraca z energetyczną grupą nastolatków;)
 • zaświadczenie o odbytym wolontariacie, porozumienie wolontaryjne
 • drobne sopockie upominki