Otwieramy konkurs SOPOCKI WOLONTARIUSZ ROKU 2016

Wolontariat   10 listopada 2016   Możliwość komentowania Otwieramy konkurs SOPOCKI WOLONTARIUSZ ROKU 2016 została wyłączona

Kto w roku 2016 otrzyma tytuł Sopockiego Wolontariusza Roku? Której z organizacji lub instytucji publicznych przypadnie miano Przyjaznej Wolontariuszom? Odpowiedzi na te pytania poznamy w drugiej połowie grudnia.

Tytuł „Sopocki Wolontariusz Roku” stanowi wyróżnienie honorujące wolontariuszy podejmujących aktywność na terenie Sopotu i na rzecz mieszkańców Sopotu, z kolei tytuł „Sopocka Organizacja/Instytucja Przyjazna Wolontariuszom” wyróżnia organizacje pozarządowe/instytucje publiczne prezentujące wzorowe zasady organizowania współpracy z wolontariuszami.

Trzy kategorie nominacji:

  1. wolontariat indywidualny
  2. wolontariat grupowy
  3. instytucja, organizacja przyjazna wolontariuszom.

Prawo do zgłaszania kandydatur przysługuje wszystkim mieszkańcom Sopotu, każdej organizacji pozarządowej i instytucji publicznej działającej na rzecz mieszkańców Sopotu oraz każdemu wolontariuszowi współpracującemu z organizacjami pozarządowymi i/lub instytucjami działającymi na rzecz mieszkańców Sopotu.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce 15 grudnia podczas Sopockich Obchodów Dnia Wolontariusza.

Zgłoszenia na formularzach wniosków nominacyjnych można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2016 r., do godz. 14.00 (decyduje data wpływu), w biurze Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Marynarzy 4, 81-835 Sopot). Dopuszcza się przesłanie wniosków nominacyjnych pocztą elektroniczną na adres: biuro@scop.sopot.pl lub faksem (+48 58 341 83 52), jednak podpisane oryginały wniosków powinny dotrzeć do SCOP do dnia 5 grudnia.

Szczegółowe informacje o konkursie określa jego Regulamin.

DO POBRANIA:

  1. REGULAMIN KONKURSU
  2. FORMULARZ WNIOSKU – wolontariat indywidualny
  3. FORMULARZ WNIOSKU – wolontariat grupowy
  4. FORMULARZ WNIOSKU – Organizacja/Instytucja Przyjazna Wolontariuszom