Patroluj rezerwat BEKA I Oferta Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków

Wolontariat   9 maja 2019   Możliwość komentowania Patroluj rezerwat BEKA I Oferta Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków została wyłączona

Dołącz do OTOPatrolu rezerwatu Beka

Beka, rezerwat leżący u ujścia Redy do Zatoki Puckiej, ma wielu sympatyków wśród okolicznych mieszkańców, turystów i admiratorów przyrody. Odwiedzający nie zawsze jednak zdają sobie sprawę z konieczności przestrzegania zasad obowiązujących na terenie rezerwatu. Ma to negatywny wpływ na przyrodę, w tym ptaki znajdujące tu miejsca lęgowe i miejsca odpoczynku w trakcie sezonowych migracji.

Społeczny patrol terenowych edukatorów rezerwatu Beka – OTOPatrol – to inicjatywa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. OTOP buduje zespół wolontariuszy, którzy pomogą w zachowaniu tego przyjaznego ptakom i unikalnego pod względem przyrodniczym miejsca.

OPIS WOLONTARIATU

Zadaniem osób zaangażowanych w OTOPatrol będzie:

 • monitorowanie najbardziej obciążonych ruchem turystycznym obszarów rezerwatu;
 • edukowanie o przyrodzie Beki;
 • instruowanie osób przebywających poza wyznaczonymi szlakami o zasadach korzystania z rezerwatu w sposób przyjazny dla przyrody.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WOLONTARIATU

 • pakiet materiałów edukacyjnych;
 • elementy odzieży terenowej;
 • szkolenie przygotowujące uczestników społecznego patrolu do pracy w rezerwacie Beka.

Szkolenie OTOPatrolu odbędzie się 18 maja 2019 r. (sobota, godz. 9:00 – 18:00) w Żelistrzewie (gmina Puck). Istnieje możliwość zwrotu kosztów przejazdu do kwoty 70 zł.


Wstępny program szkolenia

 • przyroda rezerwatu Beka oraz zadania ochrony czynnej wdrażane w rezerwacie przez OTOP;
 • przegląd najczęstszych przejawów nieodpowiedzialnej turystyki i rekreacji w rezerwacie;
 • zasady patrolowania, w tym bezpieczeństwa uczestników patrolu, oraz interweniowania w sytuacjach nieprzestrzegania obowiązujących reguł przez osoby odwiedzające rezerwat;
 • zasady ustalania harmonogramu pracy, komunikowania się i raportowania asystentowi społecznego patrolu;
 • wizyta w rezerwacie Beka.

Udział w szkoleniu oznacza gotowość uczestnika do pracy w charakterze wolontariusza Beki w ramach zespołu OTOPatrolu. O zarejestrowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.

CHARAKTERYSTYKA WOLONTARIUSZY

szukamy:

 • osób wrażliwych na przyrodę i jej potrzeby,odpowiedzialnych
 • osób mieszkających w Trójmieście  lub pobliżu
 • wiek 18+

WIĘCEJ INFORMACJI, STRONA OTOP <KLIK>