POMOC SĄSIEDZKA CZY WOLONTARIAT SĄSIEDZKI? WŁĄCZ SIĘ I POMAGAJ SOPOCIANOM W POTRZEBIE!

Wolontariat   28 września 2020   Możliwość komentowania POMOC SĄSIEDZKA CZY WOLONTARIAT SĄSIEDZKI? WŁĄCZ SIĘ I POMAGAJ SOPOCIANOM W POTRZEBIE! została wyłączona

Każdy z nas w czasie pandemii w mniejszym  lub większym stopniu doświadczył różnych przeciwności wynikających z izolacji społecznej. Dla wielu okazało się, że nawet tak trudne doświadczenie może zaowocować dobrem.

Z Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu od połowy marca 2020 r. stale współpracuje ok. 40 wolontariuszy. Wspierają oni w ramach inicjatywy „pomoc sąsiedzka” sopocian w szczególnie trudnej sytuacji, głównie samotnych seniorów i osoby z niepełnosprawnościami. Łącznie do końca grudnia 2020 r. swego wsparcia udzielili 104 sopocianom. Najczęściej pomagali w zrobieniu i dostarczeniu podstawowych zakupów (np. artykułów spożywczych i higienicznych), realizacji recepty i dostarczeniu leków, dostarczeniu posiłków czy paczek żywnościowych.

Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu nadal na bieżąco zbiera informacje o osobach chętnych do udzielania pomocy oraz o osobach jej potrzebujących. Kolejno łączy osoby w potrzebie z wolontariuszami.

Masz czas i chęci? Dołącz do inicjatywy „pomoc sąsiedzka”:

 

Inną propozycją włączenia się w pomaganie jest „wolontariat sąsiedzki”. Ta inicjatywa zakłada wspólne spędzanie czasu wolontariusza z seniorem lub seniorką, którym przede wszystkim doskwiera samotność. Wolontariuszem może zostać każda osoba, która ma gotowość poświęcenia w dłuższej perspektywie przynajmniej jeden raz w tygodniu około godziny na np. rozmowę, spacer, grę czy też poczytanie książki. Dotychczasowe doświadczenia potwierdzają, że tego typu wsparcie to wyjątkowy sposób na zacieśniania więzi sąsiedzkich, jak również wzmacnianie odczucia bycia ważnym i potrzebnym.

Obecnie pilnie poszukiwani są wolontariusze do dwóch seniorek. Jedna z nich mieszka na Przylesiu, druga w Kamiennym Potoku.

Masz czas i chęci? Dołącz do sopockich wolontariuszy sąsiedzkich!

 

Więcej informacji o pomocy sąsiedzkiej oraz o wolontariacie sąsiedzkim:

Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu  

poniedziałek – czwartek: godz. 9.00-17.00 oraz piątek: godz. 9.00–15.00

Patrycja Szczepańska: tel. 729 863 777 | p.szczepanska@wolontariat.sopot.pl