Pomóż w rozładunku transportu żywności 23.10.2017

Wolontariat   18 października 2017   Możliwość komentowania Pomóż w rozładunku transportu żywności 23.10.2017 została wyłączona

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Sopocie prosi o pomoc w rozładunku
żywności. Od kilkunastu lat PKPS  prowadzi akcję wydawania żywności, obecnie w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD.

Odbiorcami posiłków są osoby skierowane przez pracowników socjalnych MOPS Sopot, mieszczące się we wskazanych kryteriach dochodowych.

OPIS WOLONTARIATU

  • przeniesienie paczek od 4 do 10 kg na z samochodu do miejsca przechowywania (odległość ok 10 metrów).

TERMIN I MIEJSCE

Poniedziałek 23.10.2017,godzina 11:00 (rozładunek będzie trwał ok. godziny).
Środowiskowy Dom Samopomocy.
ul. Kazimierza Wielkiego 14, 81-780 Sopot

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WOLONTARIATU

  • zaświadczenie o odbytym wolontariacie
  • realna pomoc pracownikom 
  • nowe znajomości