Rzecznicy

Sopoccy Rzecznicy Wolontariatu to zespół składający się z przedstawicieli sopockich organizacji pozarządowych i instytucji publicznych –  ekspertów  z doświadczeniem w organizacji i koordynacji wolontariatu.   Ich rolą jest  wypracowanie zintegrowanego systemu organizacji wolontariatu w Sopocie – systemu opartego  o   wspólne doświadczenia  i wiedzę, sprawdzone, skuteczne rozwiązania, wynikającego ze  znajomości potrzeb sopockich organizacji i instytucji publicznych.  Na comiesięcznych spotkaniach Rzecznicy pracować będą między innymi  nad tym, aby sopoccy wolontariusze czuli się tak samo dobrze w każdej sopockiej instytucji i organizacji, a sopocki wolontariat wiązał się z prestiżem i jakością.

Zapraszamy do współpracy!

pdf Pobierz ulotkę – PRZYŁĄCZ SIĘ

 M_Stankiewicz_Biblioteka
Maria Stankiewicz
– Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Wybickiego w Sopocie.Bibliotekarz, na co dzień pracuję z ludźmi i książkami.Dla mnie wolontariat to dobra wola w wykonaniu zadań spoza codziennych obowiązków, pomoc komuś.
 p_andrzejczak_skla_288
Paweł Andrzejczak –
Sopocki Klub Lekkoatletyczny. W pracy: trener lekkiej atletyki, referent ds. sportu dzieci i młodzieży, organizator imprez. Prywatnie: energiczny, uśmiechnięty, nie mogący usiedzieć na miejscu.Wolontariat to dla mnie pomaganie drugiemu człowiekowi, ludzie obdarzeni empatią i wielkim sercem, podróżowanie, pomoc w organizacji dużych imprez sportowych.
 

Elzbieta_Beben_Caritas


Elżbieta Bęben
– Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa.Koordynator Wolontariatu w Domu Hospicyjnym Caritas im. św. Józefa od 2014 roku. W  każdym człowieku dostrzega potencjał, który potrafi skutecznie „zagospodarować”, aby sprawić radość zarówno tym ludziom, którym pomaga, jak i tym, którzy pomagają. Dobry organizator, ze świetnymi pomysłami.Wolontariat to dla mnie:   ludzie,   niezwykłe doświadczenie,   wywoływanie uśmiechu na twarzy drugiej osoby,   radość z dzielenia się (czasem, umiejętnościami, obecnością),   pasja,  to siła, która jednoczy.
 

J_Mostowiak


Jolanta Mostowik – III  Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie.Jestem nauczycielem i wychowawcą z długoletnim stażem. Z wykształcenia i powołania – humanistą. Staram się żyć aktywnie: jeżdżę na rowerze, chodzę po górach, oglądam dobre filmy …Wolontariat to myślenie przede wszystkim o …sobie.W kontekście tego, co mogę zrobić dla innej osoby. Szczególnie takiej, która potrzebuje pomocy. Chciałabym, aby dobra energia młodych ludzi  została należycie wykorzystana..
 

a_starostka_zhp


Anna Starostka
–  Związek Harcerstwa Polskiego. Należę do ZHP od czternastu lat, więc działanie wolontariackie jest mi bardzo dobrze znane. W harcerstwie pełniłam wiele funkcji, między innymi prowadziłam drużynę harcerską. Aktualnie jestem członkinią komendy Hufca Sopot do spraw pracy z kadrą.Wolontariat to dla mnie przede wszystkim pasja. Miejsce w którym mogę działać na rzecz innych, a tym samym rozwijać siebie.
 

k_wolny_ssa


Katarzyna Wolny
– Sopockie Autonomiczne Gimnazjum.  Jestem nauczycielką języka hiszpańskiego. Oprócz nauki przygotowuję  dla młodzieży  wyjazdy na Euroweek – szkoła liderów, które są organizowane przez wolontariuszy z całego świata. Prowadzę również systematyczne wyjścia do domu opieki „Złota Jesień” na gdańskiej Zaspie. Wolontariat to dla mnie…chęć pomocy, nauka tolerancji i poznawanie świata.
 

siostra_k_blok


Siostra Karolina Blok
– Dom Pomocy Społecznej w Sopocie.
W refleksji nad potrzebą wolontariatu pragnę pochylić się na słowa Jana Pawła II, które dają pełną odpowiedź:
Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela(…).  Wolontariat jest szczególnym czynnikiem sprzyjającym postępowi na drodze humanizacji: dzięki różnym formom solidarności i służby, które promuje i konkretyzuje, uwrażliwia społeczeństwo na godność człowieka i na jego różne potrzeby. Wolontariusz zostaje zaproszony do tego by być ‘dla’ bliźniego, z całym swoim depozytem przeżyć, doświadczeń, dobrych chęci, przeżywanej wiary. Jednocześnie taka postawa braterskiego zaangażowania, prowadząca do przełamania stereotypu odrzucenia i samotności w potrzebującym, buduje w samym wolontariuszu odwagę przeciwstawiania się pokusie przemocy, prawa silniejszego, oraz niszczycielskiemu egoizmowi, nakazującemu dbać jedynie o własne korzyści i przyjemności.  Światło nadziei rozbłyska więc dzięki szczerej obecności. Mrok samotności rozjaśniony   zaangażowaniem wolontariusza, roztacza także nad horyzontem ludzkiego życia, jako przeciwieństwo przemocy i egoizmu, dobroć i otwartość, budującą cywilizację miłości.
 aleksandra_kulinska_tbz_288
Aleksandra Kulińska
– Bank Żywności w Trójmieście.  Łączy pracę w sektorze pomocowym i  kulturze. Na co dzień specjalista ds. relacji z partnerami i  komunikacji w Banku Żywności w Trójmieście, gdzie koordynuje projekty społeczne i  edukacyjne. Po godzinach zajmuje się PR-em jednego z gdańskich festiwali. Uzależniona od diagnozy społecznej, lubi literaturę faktu, sernik i Bałkany. Wolontariat to dla mnie morze możliwości. Nowe umiejętności, sprawdzenie się w  nieznanych nam wcześniej obowiązkach, odnalezienie swojej pasji i w końcu przyjaźnie, czasem na całe życie.
Magdalena Karamać – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny filia w Sopocie.
Beata Olszewska – Hestyjne Centrum Wolontariatu przy Grupie Ergo Hestia SA.
Andrzej Jachacy – Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Sopocie.