Rzecznicy

Sopoccy Rzecznicy Wolontariatu to zespół powołany  z przedstawicieli sopockich organizacji pozarządowych i instytucji publicznych –  ekspertów  z doświadczeniem w organizacji
i koordynacji wolontariatu.
Grupa Sopockich Rzeczników Wolontariatu na comiesięcznych spotkaniach pracowała  nad  zintegrowaniem systemu organizacji wolontariatu w Sopocie opartego o wspólne doświadczenia  i wiedzę, sprawdzone, skuteczne rozwiązania, wynikającego ze  znajomości potrzeb sopockich organizacji i instytucji publicznych. 
Dzięki przedstawicielom organizacji prezentowanych poniżej wiemy, że sopocki wolontariat może wiązać się z prestiżem i jakością. 

Efektem pracy  Sopockich Rzeczników Wolontariatu jest poradnik:
 Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o wolontariacie… (1)

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:

   

Urząd Miasta Soptu

 

   

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 
Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Wybickiego w Sopocie
 
 Sopocki Klub Lekkoatletyczny
 


Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa
 


 III  Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej
w Sopocie
 

 Związek Harcerstwa Polskiego

 


Sopockie Autonomiczne Gimnazjum
 


Dom Pomocy Społecznej w Sopocie
 bank żywności
Bank Żywności w Trójmieście
 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny filia w Sopocie
Hestyjne Centrum Wolontariatu przy Grupie Ergo Hestia SA
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt