Szkolenie: Misja, Pasja, Wypalenie | 1 lutego 2020

Wolontariat   20 stycznia 2020   Możliwość komentowania Szkolenie: Misja, Pasja, Wypalenie | 1 lutego 2020 została wyłączona

Serdecznie zapraszamy Wolontariuszki i Wolontariuszy na warsztat:  

Misja, pasja, … wypalenie? Jak możemy zadbać o siebie jako wolontariusze/ki i społeczniczki?

Miejsce: Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu,  ul. Marynarzy 4, sala nr 1, parter
Termin: 1 lutego 2020,  sobota
Czas trwania: 10.00-14.00
Prowadząca: Natalia Sarata, RegenerAkcja

Wypalanie się społeczników i społeczniczek – wypalenie aktywistyczne – to obecnie jedno z największych wyzwań, przed jakimi stajemy, działając w naszych lokalnych społecznościach. Czym różni się wypalenie aktywistyczne od wypalenia zawodowego? Co nas przemęcza i wypala, a co pomaga się regenerować? Co to jest „kultura czerwonego długopisu”? Czy dbanie o siebie to egoizm? I jak samolotowa instrukcja bezpieczeństwa może pomóc odpocząć? Na te i inne pytania odpowiedzi poszukamy odpowiedzi podczas warsztatu.

Ramowy program – zagadnienia

  • Powitanie, przedstawienie, wprowadzenie
  • Cele spotkania, potrzeby i zasady pracy
  • Wprowadzenie do definicji wypalenia i wypalenia aktywistycznego, trajektoria wypalenia, objawy, skutki indywidualne i społecznościowe
  • Zmęczenie empatii – wtórny syndrom stresu pourazowego, praca emocjonalna, zarządzanie emocjami
  • Wypalenie aktywistyczne – poziomy, rozpoznawanie, zapobieganie, przeciwdziałanie
  • Jak moje ciało i emocje mają się do wypalenia?
  • Self-care i collective care – troska o siebie jako zadanie indywidualne i organizacyjne, zarządcze
  • Podstawowe narzędzia dbania o siebie i dbania o siebie nawzajem
  • Podsumowanie i zakończenie

Prowadząca Natalia Sarata: jest trenerką, badaczką i konsultantką organizacji pozarządowych, a także działaczką społeczna związaną. Była i jest wolontariuszką, kooordynatorką, członkinią zarządów, założycielką stowarzyszeń i fundacji. Przeszła własne wypalenie w działalności społecznej, teraz prowadzi inicjatywę „RegenerAkcja dla zmęczonych aktywistek i aktywistów”, www.facebook.com/regenerakcja, która promuje dbanie o siebie i wiedzę o wypaleniu aktywistycznym jako ważnym wyzwaniu dla społeczników i społeczniczek. Współpracuje m.in. z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacją Wspomagania Wsi, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji

Udział w warsztacie jest bezpłatny, bardzo prosimy o potwierdzenie obecności jak najszybciej (do 27 stycznia najpóźniej) Liczba miejsc ograniczona:)

p.szczepanska@wolontariat.sopot.pl tel. 518 838 795