Szlachetna Paczka rekrutuje do końca października!

Wolontariat   12 października 2016   Możliwość komentowania Szlachetna Paczka rekrutuje do końca października! została wyłączona

CHARAKTERYSTYKA ORGANIZACJI / OPIS WYDARZENIA
Szlachetna Paczka  to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców,
na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom.
Oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że to również od nich zależy czy zmienią swoją sytuację.

NAZWA ORGANIZACJI
Stowarzyszenie WIOSNA
Akcja – Szlachetna Paczka

ADRES ORGANIZACJI
Berka Joselewicza 21 31-031 Kraków
działania realizowane będą na terenie Sopotu

ZADANIA WOLONTARIUSZY/OPIS WOLONTARIATU
Wolontariusz przeprowadzi dwa spotkania z każdą z trzech rodzin która zostanie wolontariuszowi przydzielona. Jeśli rodzina zostanie włączona wolontariusz tworzy opis i wrzuca go do systemu. Przy pomocy innych wolontariuszy szuka darczyńcy dla rodziny.
Wolontariusz musi dopilnować robienia paczki przez darczyńcę (kontakt telefoniczny). Wspólne organizuje magazyn i wręcza paczki rodzinie. Później następuje zdanie dokumentów i ewaluacja projektu

Wolontariusze działać będą w parach – jedna osoba z pary – osoba pełnoletnia – jest odpowiedzialna za kontakt z rodziną i przeprowadzenie całej procedury, druga  osoba,
od szesnastego roku życia, pełni rolę asystenta.

  1. Asystent ds. logistyki: pomoc przy organizacji magazynu gdzie przechowywane będą paczki do finału, rozwożenie paczek, pomoc w przygotowaniu szkoleń dla wolontariuszy
  2. Asystent ds. promocji: przygotowanie informacji o akcji do mediów, obsługa fb., robienie reportaży, zdjęć
  3. Asystent ds. biznesowych: kontakt z firmą, która obejmie w akcji funkcję ‘inwestora społecznego’, informowanie firmy o przebiegu akcji
  4. Asystent ds. opisów: korektor tekstów opisujących rodziny – takie opisy trafiają do systemu są dostępne dla potencjalnych darczyńców (teksty przygotowują wolontariusze spotykający się z rodziną)

TERMIN, MIEJSCE DZIAŁANIA
październik- grudzień 2016
Finał Szlachetnej Paczki – 10,11 grudnia ( w te dni przekazywane są paczki rodzinom)

PROFIL WOLONTARIUSZY/UMIEJĘTNOŚCI
wolontariusz musi ukończyć 16 rok życia
posiadać takie cechy jak: chęć do działania, uśmiech, zaangażowanie, odpowiedzialność

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WOLONTARIATU

ZMIANA ŻYCIA POTRZEBUJĄCYCH
jako wolontariusz Paczki spotkasz się z rodzinami żyjącymi w biedzie. Podejmiesz decyzję,
dla których z nich włączenie do projektu będzie szansą
na zmianę.
TWORZENIE NIEZWYKŁYCH HISTORII:
połączysz rodziny w potrzebie z Darczyńcami, którzy przygotują dla nich pomoc. Będziesz świadkiem niezwykłych spotkań, wzruszeń i przemian.
ORGANIZACJA EVENTÓW
razem z innymi SuperW zorganizujesz Finał ogólnopolskiego projektu pomocowego EWALUACJA:
będziesz współtworzyć podsumowanie projektu, które pozwoli doskonalić Paczkę
NABĘDZIESZ WAŻNE KOMPETENCJE SPOŁECZNO-BIZNESOWE
 zarządzanie swoim czasem, praca w grupie, wielozadaniowość, rozwój w wybranej przez Ciebie dziedzinie – od PR po logistykę.
SAMOROZWÓJ
 zdobędziesz nowe umiejętności interpersonalne i komunikacyjne – jeden z istotnych czynników sukcesu na rynku pracy. Rozwijasz się a zdobyte doświadczenie procentuje w przyszłości.
SIEĆ KONTAKTÓW
będziesz mieć dostęp do osób, z którymi na co dzień nie miałbyś okazji się spotkać, od artystów, przez urzędników, po lokalnych biznesmenów.
NIEZWYKŁE PRZEŻYCIA
ogólnopolskie wydarzenia z udziałem setek SuperW, motywujące szkolenia, pełen emocji Finał gwarantujemy, że Paczka to niesamowite przeżycia, które zostają w sercu na długo!
RADOŚĆ Z MĄDREJ POMOCY,
gdy zdasz sobie sprawę, że dzięki Tobie zmienia się czyjeś życie.

Przed akcja wolontariusze przechodzą etapy przygotowania:
1 etap: szkolenie e-learningowe;
2 etap :spotkanie indywidualne z  koordynatorem,
3 etap: 2-dniowe warsztaty (komunikacja interpersonalna; wiadomości o idei Szlachetnej Paczki

Po akcji wolontariusz otrzymuje certyfikat
https://www.szlachetnapaczka.pl