Wolontariat Europejski | Azerbejdżan | Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

Wolontariat   22 października 2019   Możliwość komentowania Wolontariat Europejski | Azerbejdżan | Stowarzyszenie Aktywne Kobiety została wyłączona

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety realizuje rekrutacje wolontariatu europejskiego w Armenii. Wyjazd trwający od 6 do 11 miesięcy. Tematem wolontariatu jest dialog międzykulturowy, edukacja nieformalna, zapobieganie wykluczeniu społecznemu i praca z młodzieżą ormiańską.

Wolontariusz zajmie się m.in. kampaniami w mediach społecznościowych, prowadzeniem cotygodniowych zajęć rozwojowych, warsztatów, gier dla młodych przesiedleńców – według własnych zainteresowań.

Poniżej znajduje się link do oferty, w której znajdziecie więcej informacji, oraz  infopack

<http://eks.aktywnekobiety.org.pl/wolontariat-w-armenii/> http://eks.aktywnekobiety.org.pl/wolontariat-w-armenii/