21-22.11.2016. Wolontariat podczas konferencji „Interdyscyplinarnie o profilaktyce”

Wolontariat   18 października 2016   Możliwość komentowania 21-22.11.2016. Wolontariat podczas konferencji „Interdyscyplinarnie o profilaktyce” została wyłączona
CHARAKTERYSTYKA ORGANIZACJI / OPIS WYDARZENIA
W dniach 21-22.11.2016 SPZOZ "Uzdrowisko Sopot" organizuje sympozjum pt.:
"Interdyscyplinarnie o profilaktyce" – konferencję dla pedagogów, psychologów i
terapeutów z województwa pomorskiego. Sympozjum odbędzie się w sali konferencyjnej
nad restauracją "Secretariat" na terenie sopockiego Hipodrom, przy ul. Polnej w
godz. 8-17.30 (21.11) i 9-14.30 (22.11)

ORGANIZACJA
SP ZOZ "Uzdrowisko Sopot"
81-756 Sopot, ul. Chrobrego 6/8

ILOŚĆ POTRZEBNYCH WOLONTARIUSZY
2-4 osób
21.11 - 2 osoby w godzinach 08:00 - 15:30
22.11 - 2 osoby w godzinach 08:00 - 14:00

ZADANIA WOLONTARIUSZY/OPIS WOLONTARIATU
prowadzenie punktu recepcyjno – informacyjnego (przyjmowanie wpisów na listy
obecności, wydawanie materiałów konferencyjnych, prowadzenie zapisów na warsztaty

TERMIN, MIEJSCE DZIAŁANIA
21-22.11.2016; sala konferencyjna nad restauracją "Secretariat" na terenie
sopockiego Hipodrom, przy ul. Polnej.

PROFIL WOLONTARIUSZY/UMIEJĘTNOŚCI
– studenci lub studentki, osoby otwarte, życzliwe

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WOLONTARIATU 
– możliwość udziału w niektórych wykładach i warsztatach, możliwość nawiązania
ciekawych kontaktów zawodowych, posiłek i kawa w przerwach