WOLONTARIAT SĄSIEDZKI W SOPOCIE

Wolontariat   10 marca 2017   Możliwość komentowania WOLONTARIAT SĄSIEDZKI W SOPOCIE została wyłączona

W Sopocie powstał Model Wolontariatu Sąsiedzkiego. Narzędzie opiera się na koncepcji samopomocy sąsiedzkiej. Z założenia ma łączyć seniorów potrzebujących wsparcia
z wolontariuszem z najbliższego otoczenia. W marcu  br. na sopockim Brodwinie rozpocznie się pilotażowe wdrażanie wolontariatu sąsiedzkiego.  

Sopot jest jednym z najszybciej starzejących się miast  w  Polsce. Proces ten wiąże się nie tylko
z ekonomicznymi konsekwencjami, ale także zdrowotnymi, czy społecznymi. Dlatego zarówno sopocki samorząd, jak i organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, czy badacze naukowi,
na różnych płaszczyznach podejmują działania zmierzające do łagodzenia negatywnych skutków starzejącego się społeczeństwa.

Jednym z poważniejszych problemów osób starszych, szczególnie tych niesamodzielnych, które ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w życiu społecznym jest samotność. Poczucie pustki, braku kontaktu z drugim człowiekiem jest coraz powszechniejszym problemem, który zaczyna stawać się wyzwaniem XXI w. Ważne jest więc stworzenie dodatkowych możliwości
do integracji społecznej osób starszych w ramach społeczności lokalnej. Odpowiedzią na te potrzeby jest idea wolontariatu sąsiedzkiego.

W ramach pilotażu, który potrwa do sierpnia br. wsparciem zostanie objętych 5 osób starszych, potrzebujących towarzystwa i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Dla nich, z najbliższego sąsiedztwa, zostaną zrekrutowani wolontariusze „Chcielibyśmy w sposób szczególny zaprosić
do współpracy (…) mieszkańców Sopotu powyżej 50 roku życia. To czas kiedy jesteśmy dojrzali i mając doświadczenia ze swoimi starszymi rodzicami, być może bardziej uważni na potrzeby seniorów
a jednocześnie na tyle jeszcze sprawni i aktywni żeby zaangażować się w pomoc sąsiedzką.” –
mówi Anna Jarosz, Dyrektor MOPS Sopot. „Wsłuchując się  w  głos osób starszych, towarzysząc im, możemy zajrzeć w głąb siebie, poszukać odpowiedzi na to co jest w życiu ważne i świadomie zaprojektować własną starość. Czasem nie mając już własnych rodziców, możemy innej starszej osobie oddać to co otrzymaliśmy od rodziców lub to co chcielibyśmy dać im na starość: trochę ciepła, czasu, uwagi, wspólnego przebywania…” – dodaje Anna Jarosz.

Każda współpraca pomiędzy seniorem a wolontariuszem zostanie przygotowana i uzgodniona przy wsparciu specjalistów ds. wolontariatu sąsiedzkiego, oraz pracownika socjalnego
i psychologa. Zadaniem wolontariusza będzie spędzanie czasu z seniorem zgodnie z jego zainteresowaniami, może to być wyjście na spacer, czy gra w szachy. Z rozmów z osobami starszymi wynikało, że to nie choroby doskwierają im na co dzień najbardziej, ale właśnie samotność i poczucie wyizolowania. Wspólne spędzenie chociażby godziny tygodniowo dla starszego sąsiada znaczy bardzo wiele. Sprawia, że ma na kogo czekać, zwiększa jakość życia
i poczucie bezpieczeństwa. W ramach pilotażu Modelu Wolontariatu Sąsiedzkiego zaplanowano również możliwość skorzystania przez wolontariuszy ze szkoleń przygotowujących do współpracy z seniorami, oraz szereg spotkań integrujących uczestników projektu.

„Cieszymy się z wypracowania modelu wolontariatu sąsiedzkiego. Będziemy go wdrażać odpowiedzialnie i z nadzieją, że spotka się z realnym zainteresowaniem mieszkańców miasta. Liczymy, że półroczny okres testowania pozwoli na jego weryfikację i kontynuację wsparcia w dalszych latach” – stwierdza Anna Horak ze Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji, koordynatorka projektu.

Jeszcze w marcu na sopockim Brodwinie odbędą się spotkania upowszechniające wolontariat sąsiedzki wśród mieszkańców osiedla. Będą one stanowiły możliwość pogłębionego poznania mechanizmu, zgłoszenia potrzeby objęcia wsparciem danego seniora, czy też zgłoszenia swojej chęci zostania wolontariuszem-sąsiadem.

Zachęcamy do zapoznania się z Modelem:
MODEL_WOLONTARIATU_SĄSIEDZKIEGO_

Szczegółowe informacje udzielają specjaliści ds. wolontariatu sąsiedzkiego:

Zuzanna Ostrowska – e-mail: z.ostrowska@wolontariat.sopot.pl, tel. 58 341 83 52

Paweł Stec – e-mail: p.stec@mopssopot.pl, tel. 58 551 17 10 wew. 247

Sopocki Model Wolontariatu Sąsiedzkiego został wypracowany w ramach zadania „Wolontariat to Pasja Działania. Systemowe Rozwiązania na Rzecz Wolontariatu w Sopocie.” realizowanego w partnerstwie Stowarzyszenia „Na Drodze Ekspresji” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.
Zadanie  Współfinansowane se środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Gminy Miasta Sopotu.