[oferta zrealizowana] „WSPARCIE DLA WSPIERAJĄCYCH” | Zapraszamy wszystkie Osoby zaangażowane w pomoc Uchodźcom wojennym z Ukrainy. | Warsztaty psychoedukacyjne, szkolenia, grupy wsparcia, superwizje.

Wolontariat   4 sierpnia 2022   Możliwość komentowania [oferta zrealizowana] „WSPARCIE DLA WSPIERAJĄCYCH” | Zapraszamy wszystkie Osoby zaangażowane w pomoc Uchodźcom wojennym z Ukrainy. | Warsztaty psychoedukacyjne, szkolenia, grupy wsparcia, superwizje. została wyłączona

Ważna i bardzo potrzebna informacja dla Wolontariusze Sopockiego Centrum Wsparcia Ukrainy, ale także dla wszystkich osób aktywnie zaangażowanych w niesienie pomocy Uchodźcom wojennym z Ukrainy. 🇺🇦

„Wsparcie dla wspierających” to projekt, który powstał z myślą o tych, którzy już od wielu miesięcy udzielają pomocy Uchodźcom/Uchodźczynią wojennym – i chcą robić to dalej, ale potrzebują wiedzy i profesjonalnego wsparcia.

Propozycja w ramach projektu:

WSPÓLNY KODEKS ETYKI POMAGANIA

Zbiór zasad etycznych – wartości i norm wyznaczających standardy  zachowania etycznego w pracy/ w wolontariacie/w relacji z uchodźcami/ w relacji z zespołem. Pomoże określić przestrzeń i ramy działania , służyć będzie spójności i przejrzystości działania.

SPOTKANIA WSPIERAJĄCE

Grupowe i indywidualne spotkania, konsultacje dające możliwość omówienia i przepracowania trudnych sytuacji, kryzysów i napięć. Wzmocnią osobę i zespół, zbudują poczucie wspólnej misji i celu poprawiając relacje w zespole i komunikację z uchodźcami. M.in.: spotkania superwizyjne, grupy samopomocowe, indywidualne konsultacje specjalistyczne.

WARSZTATY I SZKOLENIA PSYCHOEDUKACYJNE

Zwiększą poziom wiedzy i umiejętności dbania o własny dobrostan psychiczny, o własne granice, wyposażą w narzędzia niezbędne do skutecznego niesienia pomocy. M.in.: szkolenia: Pierwsza pomoc psychologiczna, warsztaty: Jak radzić sobie ze stresem, Profilaktyka wypalenia zawodowego, warsztaty międzykulturowe, inne – w zależności od zgłaszanych potrzeb.

Miejsce realizacji projektu: Centrum Wsparcia Ukrainy, Sopot, al. Niepodległości 749

Bieżące informacje o projekcie, harmonogram działań: Fb | https://www.facebook.com/profile.php?id=100083409068131

Informacje o zapisach oraz harmonogram  – będą dostępne wkrótce na naszej stronie!

KONTAKT

Agnieszka Kobierowska | tel. 690 595 033 | agnieszka.kobi@wp.pl

Dagmara Gimenez | tel. 519 541 278 | d.gimenez@ekspresja.org

Dziękujemy za opracowanie projektu i zaangażowanie się – Fundacja Profilaktyki i Promocji Zdrowia Meander – Agnieszka Kobierowska, Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji. – Dagmara Gimenez, Roman Ludkiewicz