Wsparcie dziennikarskie i fotograficzne

Wolontariat   16 września 2016   Możliwość komentowania Wsparcie dziennikarskie i fotograficzne została wyłączona

CHARAKTERYSTYKA ORGANIZACJI / OPIS WYDARZENIA

Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych (SCOP) jest projektem zaadresowanym do wszystkich organizacji pozarządowych wspierających rozwój oraz potencjał Sopotu i jego mieszkańców.
Centrum jest pomysłodawcą i realizatorem inicjatywy „Aktywni w Sopocie”.

NAZWA ORGANIZACJI

Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych

ADRES ORGANIZACJI

ul. Marynarzy 4, 81-835 Sopot

ZADANIA WOLONTARIUSZY/OPIS WOLONTARIATU

Przygotowywanie relacji lub fotoreportaży o sopockich wydarzeniach artystycznych, sportowych i społecznych. Materiały będą wzbogacać stronę internetową sopockiego wolontariatu oraz naszych partnerów.

TERMIN, MIEJSCE DZIAŁANIA

siedziba SCOP (ul. Marynarzy 4, Sopot) oraz inne lokalizacje zależne od miejsca wydarzenia

PROFIL WOLONTARIUSZY/UMIEJĘTNOŚCI

Otwartość na kontakt z ludźmi oraz zainteresowanie wydarzeniami społecznymi, kulturalnymi lub sportowymi w Trójmieście.

Obecnie nie dysponujemy własnym sprzętem fotograficznym. Dlatego też szukamy osób, które mogą korzystać z własnych aparatów fotograficznych.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WOLONTARIATU W PAŃSTWA ORGANIZACJI

Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych. Udział w ciekawych wydarzeniach. Możliwość udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez SCOP.