[oferta zrealizowana] Zdobądź doświadczenie w projekcie unijnym! | Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne INTERIOS

Wolontariat   15 kwietnia 2021   Możliwość komentowania [oferta zrealizowana] Zdobądź doświadczenie w projekcie unijnym! | Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne INTERIOS została wyłączona

Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne INTERIOS jest organizacją założoną przez terapeutów, prawników z wieloletnim doświadczeniem wspierania osób straumatyzowanych, wymagających wsparcia psychospołeczno-zawodowego. Zespół koncentruje się na pomocy osobie, która przeżyła nagłe, trudne wydarzenie życiowe lub doświadczyła depresji, utraty zatrudnienia. Wspierane są osoby potrzebujące wzmocnienia psychicznego, poszukujące zatrudnienia oraz ich rodziny, otoczenie.

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu Pomorskie Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej – Kompleksowy program postraumatycznej aktywizacji społeczno-zawodowej, realizowany w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.1 Aktywna integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa, Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

ZADANIA WOLONTARIUSZY:

 • wsparcie w organizacji pracy biura,
 • porządkowanie dokumentacji,
 • promocja projektu,
 • lub/i wsparcie psychologiczne uczestników projektu – zadanie dedykowane studentom Psychologii oraz kierunków pokrewnych
 • AKTUALNIE ZAPOTRZEBOWANIE NA OSOBY CHĘTNE WYŁĄCZNIE DO WSPARCIA W PRACACH BIUROWYCH! 

        Wolontariusz może pomóc uczestnikom projektu w:

  • przywróceniu samodzielności życiowej, motywacji,
  • pomoc, przypominanie o umówionych spotkaniach, nie tylko realizowanych w projekcie UE
  • pomoc w podtrzymaniu dobrego nastroju, podtrzymaniu motywacji do wyjścia z nastrojów depresyjnych, sytuacji trudnych
  • wsparcie w nawiązywaniu przez uczestnika projektu kontaktów społecznych np. sąsiedzkich, rodzinnych (telefonicznych, zdalnych w okresie pandemii Covid-19)

TERMIN:

 • Jest to oferta wolontariatu długoterminowego opartego o podpisane porozumienie wolontariackiego (okres współpracy powyżej 30 dni).
 • Okres współpracy do uzgodnienia.

Mile widziana dyspozycyjność: 2 razy w tygodniu min. 8 godzin tygodniowo.

MIEJSCE DZIAŁANIA:

 • Poradnia na Starcie, Al. Niepodległości  728/1 w Sopocie

PROFIL WOLONTARIUSZY/UMIEJĘTNOŚCI:

 • wiek: od 16 r.ż.
 • cechy charakteru: opanowanie, spokój, cierpliwość, chęć niesienia pomocy,
 • umiejętności: dobra organizacja pracy własnekj, wytrwałość, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność słuchania innych osób, empatia w działaniu,

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WOLONTARIATU:

 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
 • zdobywanie doświadczenia w projekcie unijnym w zakresie wsparcia psychospołecznego udzielanego osobom potrzebującym
 • nabywanie umiejętności wspierania ludzi potrzebujących pomocy psychicznej, społecznej, wsparcia w codzienności
 • wsparcie koordynatora wolontariatu
 • możliwość zrealizowania praktyk studenckich
 • zaświadczenie o wolontariacie na rzecz Stowarzyszenia Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne Interios w ramach projektu unijnego – zaświadczenie będzie obejmowało zakres prac na rzecz projektu