[oferta zrealizowana] Zostań częścią „Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego MUNDUS CANTAT 2023” 11-19 maja lub 24-27 maja

      Możliwość komentowania [oferta zrealizowana] Zostań częścią „Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego MUNDUS CANTAT 2023” 11-19 maja lub 24-27 maja została wyłączona

Trwa nabór wolontariuszy do międzynarodowego festiwalu chóralnego o nazwie
MUNDUS CANTAT, który odbędzie się w Trójmieście w dniach  i  24-27 maja 2023 r.

Jeśli chcesz spędzić aktywnie wolny czas, zdobyć doświadczenie w działalności kulturalnej, poznać ciekawych ludzi z całego świata, zapraszamy do grupy animatorów społecznych działających przy organizacji MUNDUS CANTAT.

ZADANIA DLA WOLONTARIUSZY – OPCJA nr 1 Praca w biurze festiwalowym:

 • wykonywanie prostych projektów graficznych-kartki z nazwami chórów, przygotowanie planów pobytu dla chórów,  kolportaż ulotek w Trójmieście

ZAPOTRZEBOWANIE: 11,12,17-19 maja: 1-3 osób w wolnych godzinach od nauki/pracy

9.00-16.00 lub później (do uzgodnienia), Art-Inkubator, ul. Goyki 3, I piętro (po prawej)

ZADANIA DLA WOLONTARIUSZY – OPCJA nr 2 Pomoc organizacyjna podczas wydarzeń festiwalowych/obsługa miejsc przesłuchań, koncertów i sal prób (24-27 maja):

 • 24 maja (środa)

Sala Posiedzeń UM Sopot, ul. Kościuszki  25-27, Sopot

15.45– przygotowanie mikrofonu, stolika

16.00- 18.00 Warsztaty wokalne

Kościół „Gwiazda Morza”, ul. Kościuszki 19, Sopot

18.30 – udostępnienie salki na rozśpiewanie chórowi z Pragi

19.00 – ustawienie roll’upu festiwalowego, mikrofonu dla konferansjera, pilnowanie porządku, rozdawanie folderów

19.15 Koncert Inauguracyjny

 • 25 maja (czwartek)

9.40 – 13.30, Kościół „Gwiazda Morza”, Salka Katechetyczna, ul. Kościuszki 19, Sopot

16.00- 18.00 Warsztaty wokalne, Aula Wydziału Ekonomicznego UG, ul. Armii Krajowej 119/212, Sopot

ZADANIA: ustawienie rollupu festiwalowego, mikrofonu dla konfernasjera, rozdawanie folderów

18.30 Koncert Towarzyszący, Sopoteka, Sopot Centrum, ul. T. Kościuszki 14, Sopot 

godz. 19.30  KONCERT TOWARZYSZĄCY, Kościół Chrystusowy, ul. Obrońców Westerplatte 21, Sopot    

26  maja (piątek)

9.40 – 13.30  – Kościół „Gwiazda Morza”, Salka Katechetyczna, ul. Kościuszki 19, Sopot

16.15 – 17.00 – Parada Chórów – pomoc w ustawieniu chórów zgodnie z kolejnością, rozdawanie ulotek w trakcie przemarszu

18.15 – 20.30 – Obsługa pionu technicznego przy organizacji Koncertu „Muzyka źródeł”  

27 maja (sobota)

10.30 – 14.00 –  Kościół „Gwiazda Morza”, Salka Katechetyczna, ul. Kościuszki 19, Sopot

 • Zapotrzebowanie: 1-2 osoby

10.30 – 12.00 – obsługa salki

11.00 – 12.00 – przesłuchania konkursowe w kościele

12.00- 13.00 – obrady Jury

13.00- 14.00 – Dyskusja panelowa CHÓRY MUNDUS CANTAT SOPOT 2023

(Spotkanie dyrygentów z członkami Jury)

15.30 – 18.00 pomoc przy realizacji koncertu

16.30 KONCERT FINAŁOWY MUNDUS CANTAT , Aula im. Tadeusza Ocioszyńskiego,  Wydziału Ekonomicznego UG, ul. Armii Krajowej 119/212,Sopot

Wykonawcy – Chóry-laureaci tegorocznej edycji

ZADANIA DLA WOLONTARIUSZY – OPCJA NR III (Pilotowanie grup)

Zapotrzebowanie na 7 osób – (1 osoba dla każdej z siedmiu grup).

W dniach 24-27 maja:

Chór Akademicki Uniwersytetu im. Ivane Javakhishvili, Tibilsi, Gruzja (56) – 1 osoba

Chór dziecięcych RADOST PRAHA, Praga, Czechy (55) – 1 osoba

Chór Mieszany HASŁO z Poznania, Polska (19) – 1 osoba

Karmelitańska schola SILENCIUM, Poznań, Polska (15) – 1 osoba

Mieszany chór PLUNGĖ, Plungė, Litwa (27) – 1 osoba

Grupa wokalna YELADOT GDOLOT, Kineret, Izrael (6) – 1 osoba

Chór Dziewczęcy „CANTABILE PSM I i II st., Olsztyn (27)- 1 osoba

CHARAKTERYSTYKA WOLONTARIUSZY:

szukamy osób:

 • wiek: 16+
 • chcących aktywnie wziąć udział w wydarzeniach festiwalowych
 • chcących zdobyć doświadczenie w działalności kulturalnej
 • chcących poznać ciekawych ludzi
 • chcących potrenować komunikowanie się w różnych językach świata
 • mile widziane osoby ze znajomością j. angielskiego
 • możliwość zrealizowania praktyk studenckich:)

Wydarzenie organizowane jest przez Fundację Mundus Cantat, Urząd Miasta Sopotu oraz Chór Festiwalowy MUNDUS CANTAT.

 www.munduscantat.pl  

www.facebook.com/munduscantat