Pobierz poradnik „Wszystko co chcielibyście wiedzieć o wolontariacie… Rekomendacje dla sopockich organizatorów wolontariatu”

2Mamy ogromną przyjemność opublikować Poradnik „Wszystko co chcielibyście wiedzieć
o wolontariacie… Rekomendacje dla sopockich organizatorów wolontariatu”.

Poradnik jest podsumowaniem współpracy przedstawicieli i przedstawicielek sopockich
organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, którzy w czerwcu 2016 roku zawiązali zespół
Sopockich Rzeczników Wolontariatu, wspólnie pracując nad poprawą jakości organizacji
wolontariatu w Sopocie oraz nad promocją sopockiego wolontariatu.

Rady zawarte w poradniku sformułowane zostały na podstawie wypowiedzi wolontariuszy
– doświadczonych, aktywnych osób wspierających różne organizacje i inicjatywy publiczne
w Sopocie. To przede wszystkim wolontariusze są tu ekspertami wolontariatu, ich perspektywa
jest tu kluczowa – ich opinie, refleksje oparte o doświadczenia, praktykę i obserwacje.
Wypowiedzi zebrane zostały metodą skoncentrowanego wywiadu grupowego. Wyjściowym
narzędziem wywiadu był kwestionariusz pytań skupionych wokół 3 obszarów zagadnień
dotyczących wolontariatu: obszar promocji (jak promować wolontariat? jak komunikować
o wolontariacie?), obszar współpracy (jak współpracować z wolontariuszami?), obszar edukacji
(jak odpowiedzialnie mówić/uczyć o wolontariacie?).

Drugi punkt widzenia mający wpływ na treść poradnika, to opinie i doświadczenia
koordynatorów wolontariatu bezpośrednio współpracujących z ochotnikami w organizacjach
pozarządowych, instytucjach publicznych, podczas wolontariatów stałych lub akcyjnych.

Poradnik stanowi rekomendacje dla (sopockich) organizacji pozarządowych i instytucji
publicznych, które zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mają prawo korzystać ze wsparcia wolontariuszy i planują organizację wolontariatu w swoich strukturach albo chcą poprawić jakość już podjętych działań w tym obszarze. 
Liczymy, że poznanie dwóch perspektyw: wolontariusza i koordynatora wolontariatu, pomoże innym tworzyć przestrzenie otwarte i przyjazne wolontariuszom, podpowie jak umiejętnie i odpowiedzialnie współpracować z ochotnikami.

Poradnik zawiera sopockie przykłady i cytaty z wypowiedzi wolontariuszy ilustrujące poruszane
kwestie, zadania lub pytania, które mogą pomóc w praktycznym przygotowaniu się do
współpracy z wolontariuszami oraz zalecenia i zasady rekomendowane – podkreślające to, co
według nas najważniejsze i niezbędne do budowania wolontariatu w organizacji/instytucji.
W przypisach, zamieszczone zostały komentarze do omawianych tematów lub podpowiedzi
i wskazówki dotyczące organizacji wolontariatu w Sopocie. Na końcu poradnika w formie
załączników znajdują się narzędzia, przykłady dokumentów – dostęp do nich może ułatwić
proces organizacji wolontariatu.

Agnieszka Kobierowska
– koordynatorka Zespołu Sopockich Rzeczników Wolontariatu

Poradnik do pobrania:
Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o wolontariacie…