Co robimy

W SOPOCKIM CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I WOLONTARIATU WSPIERAMY AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW SOPOTU

SIECIUJEMY SOPOCKI WOLONTARIAT

Budujemy otwarte partnerstwo organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, którym bliska jest aktywność społeczna.

WSPIERAMY FUNKCJONOWANIE WOLONTARIATU SĄSIEDZKIEGO I POMOCOWEGO W SOPOCIE

Rozwijamy dobre praktyki wśród mieszkańców.

PROWADZIMY KALENDARZ WYDARZEŃ, ORAZ BAZĘ OFERT WOLONTARYJNYCH

Wspólnie tworzymy różnorodne przestrzenie aktywności wolontaryjnej i promujemy je w systematycznie aktualizowanym kalendarzu i bazie ofert.

DBAMY O SOPOCKICH WOLONTARIUSZY

Organizujemy spotkania dla wolontariuszy, uczymy, motywujemy aktywnie i mile spędzając czas.

PROWADZIMY BAZĘ WOLONTARIUSZY SOPOTU

W naszej bazie znajdują się osoby chętne do działania. Seniorzy, osoby aktywne zawodowo, uczniowie sopockich szkół.

ZAJMUJEMY SIĘ POŚREDNICTWEM WOLONTARIATU

Pomagamy wolontariuszom w znalezieniu oferty dopasowanej do ich potrzeb.
Organizacje pozarządowe i instytucje publiczne przygotowujemy do efektywnej pracy z wolontariuszami.

ORGANIZUJEMY SOPOCKIE OBCHODY DNIA WOLONTARIUSZA WRAZ Z KONKURSEM O TYTUŁ SOPOCKIEGO WOLONTARIUSZA ROKU

We współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi organizujemy wspólne święto dla wszystkich wolontariuszy angażujących się w sprawy Sopotu.

Raz w roku Kapituła Konkursu uhonorowuje najefektywniejszego wolontariusza, grupę wolontariuszy działających na rzecz Sopotu tytułem „Sopockiego Wolontariusza Roku”.
Przyznawana jest też nagroda dla organizacji/instytucji za wzorowo przygotowane warunki do podejmowania aktywności społecznej oraz dla koordynatora wolontariatu.