Zanim rozpoczniesz współpracę z wolontariuszem

Odpowiedz sobie na pytanie: po co Twojej organizacji/instytucji wolontariusz?

Może przyjdą Ci do głowy zadania, działania, które mógłby realizować, może pomyślisz o zaoszczędzonym czasie… zastanów się też nad wartościami  jakie może nieść za sobą taka współpraca, pomyśl o spotkaniu z ciekawym człowiekiem pełnym zapału i dobrej energii… 😉

Zastanów się do czego potrzebujesz wolontariusza. W jakich obszarach wolontariusz mógłby wspierać Twoją organizację/instytucję, jaką pracę miałby wykonywać. Stwórz listę konkretnych zadań. Pamiętaj przy tym, że wolontariusz nie może realizować zadań, które należą do obowiązków pracowników etatowych, nie może też być angażowany w działania, które należą do gospodarczej działalności Twojej organizacji/instytucji.

Sprecyzuj kiedy będziesz potrzebował wolontariusza, czy chcesz z nim współpracować akcyjnie, cyklicznie, czy może długotrwale – określ czas, częstotliwość lub okres  współpracy.  Zadbaj też o miejsce dla wolontariusza.

Pomyśl dlaczego ktoś chciałby być wolontariuszem właśnie w Twojej organizacji/instytucji…? Co wolontariusz może zyskać ze współpracy z Tobą,  co może go zachęcić do przyjścia właśnie do Ciebie – wykorzystaj to tworząc ofertę dla wolontariuszy.

Określ profil swojego wolontariusza – stwórz portret osoby, której będziesz poszukiwał. Zastanów się nad jej wiekiem, cechami, umiejętnościami, zainteresowaniami…- to pozwoli Ci wybrać drogę poszukiwań i skierować ofertę do konkretnej grupy odbiorców. Otwórz się jednak na ogromny potencjał i różnorodność wolontariatu: pamiętaj, że wolontariusze to ludzie w różnym wieku, z różnymi doświadczeniami, umiejętnościami wiedzą, dysponujące różną ilością wolnego czasu.

Porozmawiaj z Zespołem o Twoim pomyśle zaangażowania wolontariuszy.

Powiedz o korzyściach, o wartościach …. Wspólnie przyjrzyjcie się obawom i oczekiwaniom, przedyskutujcie  wszystkie za i przeciw.

Ustal kto będzie koordynatorem wolontariatu w Twojej organizacji/instytucji. To bardzo ważne, aby znaleźć odpowiednią osobę, chętną do podjęcia takiej roli.  Zaproponuj jej udział w warsztatach dla koordynatorów wolontariatu organizowanych w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych, zapewnij  o Twoim i naszym wsparciu.

Zajrzyj do zakładki prawo a wolontariat – sprawdź, co o współpracy z wolontariuszem mówią przepisy Ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie. Postępuj zgodnie z przepisami – one są po to, aby chronić wolontariuszy, ale i wspierać Twoją organizację.

Skorzystaj z naszego wsparcia i pośrednictwa. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!