[NABÓR WOLONTARIUSZY ZAMKNIĘTY] Akcja sprzątania zapomnianych grobów. | 30 października 2023

      Możliwość komentowania [NABÓR WOLONTARIUSZY ZAMKNIĘTY] Akcja sprzątania zapomnianych grobów. | 30 października 2023 została wyłączona

Razem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sopocie zachęcamy wolontariuszy do włączenia się w „Akcję sprzątania zapomnianych grobów. „

Z okazji zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie z wykorzystanie sił własnych jak i wolontariuszy chce przywrócić godny wygląd grobów pochowanych osób, które były osobami w kryzysie bezdomności.

Podczas odwiedzenia cmentarza komunalnego w Sopocie odnaleziono/umiejscowiono ok 30 grobów wymagających zadbania.

TERMIN, MIEJSCE DZIAŁANIA:

Miejsce: Cmentarz komunalny w Sopocie przy ul. Malczewskiego, sektory N10, N11 i N13

Zbiórka:przed bramą cmentarza

Dzień: 30 października 2023 (poniedziałek)

Godziny: 12.00-15.00

ZADANIA:

  • porządkowanie opuszczonych grobów (wskazanych przez pracownika MOPS);  (wyrzucanie śmieci, grabienie, itd.)
  • Na miejscu: zapewnione worki na śmieci, grabki, rękawiczki, znicze.

ILOŚĆ WOLONTARIUSZY:

6-7 osób

mile widziana młodzież szkolna 13+

*(po uprzedniej zgodzie rodzica/opiekuna) po zaaplikowaniu na ofertę wolontariatu (poniżej przycisk APLIKUJ)   wysyłamy druk zgody rodzica/opiekuna na wskazany  adres mailowy.

KORZYŚCI  WYNIKAJĄCE  Z  WOLONTARIATU:

  • zdobycie doświadczenia pracy zespołowej,
  • budowanie  postawy prospołecznej,
  • zaświadczeni o wolontariacie,
  • ciekawe gadżety,
  • ubezpieczenie NNW podczas wolontariatu