Zmień świat na dobre i DOŁĄCZ do SZLACHETNEJ PACZKI Sopot 2023

      Możliwość komentowania Zmień świat na dobre i DOŁĄCZ do SZLACHETNEJ PACZKI Sopot 2023 została wyłączona

Szlachetna Paczka jest akcją charytatywną o charakterze ogólnopolskim, która ma na celu pomoc rodzinom żyjącym w niezawinionej biedzie, osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym. Szlachetna Paczka działa już od 2001 roku. 🙂

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i darczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom. Taka pomoc podkreśla godność obdarowanych. Oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że nie są same.

ZADANIA WOLONTARIUSZY/OPIS WOLONTARIATU:

 • spotkania z potrzebującymi rodzinami w ich domach –  diagnoza ich sytuacji, a następnie  podjęcie decyzji o włączeniu do projektu (rodziny, które wolontariusz ma odwiedzić przydziela mu lider rejonu)
 • opisanie sytuacji rodziny z uwzględnieniem ich potrzeb – (opis następnie trafia do Bazy Rodzin)
 • współpraca  z darczyńcami przygotowującymi paczki oraz z innymi wolontariuszami w swoim rejonie w ramach poszukiwania darczyńców,
 • organizacja magazynu, do którego darczyńcy przywożą paczki,
 • transport paczek i przekazywania darczyńcom informacji zwrotnej o przyjęciu prezentów.

TERMIN, MIEJSCE DZIAŁANIA:

Sopot

październik – grudzień 2023

PROFIL WOLONTARIUSZY/UMIEJĘTNOŚCI:

 • ZAPRASZAMY OSOBY PEŁNOLETNIE
 • z osobami w wieku 16 lat lub 17 lat – skontaktujemy się osobiście (jest możliwość zostania wolontariuszem towarzyszącym)
 • Osoby komunikatywne, serdeczne,  otwarte

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WOLONTARIATU :

 •  szkolenie wdrażające oraz e-learning przed przystąpieniem do wolontariatu
 • stały kontakt z koordynatorem czyli Liderem Rejonu Sopot
 • spotkania integracyjne:)
 • ogromna satysfakcję, iż mamy realny wpływ na poprawę jakości czyjegoś życia
 • pozyskanie nowych, wartościowych znajomości z innymi wolontariuszami, potrzebującymi rodzinami, darczyńcami
 • udział w niepowtarzalnym i wzruszającym weekendzie cudów w klimacie Świąt Bożego Narodzenia
 • możliwość zdobycia doświadczenia w: prowadzeniu rozmów w zakresie badania potrzeb rodziny, logistyce, zdobywaniu cennych kontaktów
 • zaświadczenie o odbytym wolontariacie

Jak zostać Wolontariuszem w Szlachetnej Paczce?

Wystarczy odwiedzić stronę –  SUPER W i zgłosić się 🙂

W razie pytań: osoba do kontaktu | Patrycja Szczepańska | telefon: 729 863 777

APLIKUJ