[oferta zrealizowana] 23 MIĘDZYNARODOWY SOPOT FILM FESTIVAL | 3-11 czerwca 2023

      Możliwość komentowania [oferta zrealizowana] 23 MIĘDZYNARODOWY SOPOT FILM FESTIVAL | 3-11 czerwca 2023 została wyłączona

23 MIĘDZYNARODOWY SOPOT FILM FESTIVAL 

Sopot Film Festival 2023 to międzynarodowe wydarzenie, promujące kulturę i twórczość filmową.

Na program festiwalu składają się liczne pokazy filmowe, wystawy, warsztaty, panele dyskusyjne, spotkania z twórcami, koncerty do kina niemego oraz działania filmowe w przestrzeni miejskiej.

Jeżeli dysponujesz wolnym czasem i Twoją pasją jest dobre kino, zasil  ekipę organizacyjną festiwalu w 2023 roku!

ZADANIA WOLONTARIUSZY

  • Wsparcie w biurze festiwalowym oraz w info pointach, konkursach publiczności, działaniach
    marketingowych;
  • wsparcia pionów technicznych, a także pomoc w dystrybucji materiałów reklamowych i informacyjnych w obrębie obiektów festiwalu.

Formularz zgłoszenia się na wolontariat / staż (do pobrania tutaj) prosimy o przesłanie na adres wolontariat@sff.pl do dnia 20 maja 2023

TERMIN, MIEJSCE DZIAŁANIA

03 – 11 czerwca 2023, różne lokalizacje

(dni i godziny dopasowane do możliwości wolontariusza/ki)

PROFIL WOLONTARIUSZY

  • wiek: 18+
  • mile widziane zdolności organizacyjne, łatwość w nawiązywaniu kontaktu
  • osoby zainteresowane sztuką, filmem będą miały okazję do poszerzenia swoich horyzontów

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WOLONTARIATU

  • w zamian oferujemy zdobycie cennego doświadczenia do swojego CV
  • możliwość wystawienia pisma polecającego lub zaświadczenia o wolontariacie
  • bezpłatny wstęp na projekcje filmowe, w przerwach pomiędzy wykonywanymi zadaniami (wolontariusze pracują na różne zmiany, zatem będzie sporo okazji do obejrzenia filmów).

Facebook: https://www.facebook.com/sopotfilmfestival/